Vrouwen Vereniging "Kleine kracht"



Vrouwenvereniging "Kleine kracht" is een vereniging van oudere en jongere vrouwen/dames die met elkaar bezig zijn rondom Gods Woord en werken voor goede doelen, zoals zending en evangelisatie.

Wij vergaderen eenmaal in de 14 dagen.

Jaarlijks terugkerende activiteit is de verkoping bij de kerk.