Het kerkgebouw

De BOAZ-kerk is gebouwd in 1984. Op 13 december is de kerk in gebruik genomen. De consulent ds. Th. van Stuyvenberg te Emmeloord bediende het Woord uit Ruth 2 vers 1. Architect de heer A. Rook heeft het gebouw ontworpen als een “Eenvoudig en doelmatig kerkgebouw”.

In 2010 is het kerkgebouw uitgebreid, zodat door middel van een schuifwand het aantal zitplaatsen kan worden uitgebreid tot 285. Er kwam een nieuwe consistoriekamer, grotere vergaderruimte, toiletgroep met invalide toilet, keuken, Crèche en een ruimere hal met garderobe. De Cv-ketels werden vervangen.
Ds. C. Vogelaar verzorgde de meditatie tijdens de bijeenkomst ter gelegenheid van deze uitbreiding uit Efeze 2 : 20 t/m 22.

Eind 2023 is het kerkgebouw wederom uitgebreid, nu met een zaal waar de nodige activiteiten geplanned kunnen worden. Als er een dienst is wordt het zaaltje gebruikt voor de Crèche.

Kerkgebouw

Kinderoppas: Kinderen van 0 t/m 3 jaar zijn tijdens de morgen- en eventuele middagdienst van harte welkom in onze Crèche.

Ringleiding: In het kerkgebouw is een ringleiding aanwezig voor hen die d.m.v. een gehoorapparaat luisteren.

Kerktelefoon: Voor degenen die niet in de kerk kunnen komen bestaat de mogelijkheid om d.m.v. een Lukasontvanger mee te luisteren. Ook kan er via de website meegeluisterd worden.

Kerkelijke Hulp Verlening: De KHV commissie beschikt over diverse hulpmiddelen: een AED toestel,brancard en EHBO-koffer. Ook staan op diverse plaatsen brandblussers.

Noodverlichting: De kerk is voorzien van een noodverlichting, mocht de stroom wegvallen dan is de noodverlichting voldoende om de dienst op een goede wijze te beëindigen en veilig het kerkgebouw te kunnen verlaten.

Toiletten: De toiletgroep bestaat uit: dames-, heren- en een invalide toilet.

Parkeren: Parkeren kan voor het grootste gedeelte op eigen terrein, als het eigen terrein vol is, dan is er in de directe omgeving van de kerk voldoende gelegenheid om te parkeren.