Geschiedenis van de Gemeente

De Gereformeerde Gemeente van Zwolle bestaat ruim een halve eeuw, maar eigenlijk al wel veel langer. Dertien jaar was ze afdeling van de Gereformeerde Gemeente van Kampen. En feitelijk gaat de voorgeschiedenis nog veel verder terug. Op vrijdagavond 10 maart 1961 werden er tijdens een daartoe belegde kerkdienst drie ambtsdragers bevestigd en daarmee werd de gemeente geïnstitueerd.

Het 50-jarig bestaan op 10 maart 2011 als zelfstandige gemeente was aanleiding tot het samenstellen van het herdenkingsboek: “Op de akker van Boaz”.

Het beschrijft de strijd die ook in Zwolle gestreden werd om het behoud van de waarheid. Het staat stil bij de moeizame wordingsgeschiedenis van een kleine stadsgemeente, met leden uit de wijde omgeving. Een gemeente die aanvankelijk van zaal naar zaal zwierf, daarna diensten hield in een verbouwd woonhuis en vervolgens een nieuwe kerk bouwde; de Boazkerk.

Onze gemeente behoort tot het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten. Op 31 december 2022 zijn in ons land ongeveer 151 gemeenten van dit kerkverband, met in totaal bijna 107.304 leden en bediend door 65 predikanten.

De Gereformeerde Gemeente Zwolle behoort tot de Classis Kampen. Onze gemeente telde per 1 maart 2024 in totaal 218 leden.

De gemeente komt samen in het kerkgebouw aan de Kromme Mijdrecht 1, 8032 AN te Zwolle. De zitplaatsen in onze “Boazkerk” zijn vrij met uitzondering van een aantal gereserveerde plaatsen, welke als zodanig zijn aangeduid.

De gemeente staat onder leiding van de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit twee ouderlingen en twee diakenen. Zij vergadert in principe eenmaal per maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus. De data hiervan worden bekend gemaakt via de kerkbode en via de agenda van deze website.

Wilt u meer lezen over de ontstaansgeschiedenis van onze kerkelijke gemeente, dan is dit te lezen in het herdenkingsboek á € 15,00 (excl. verzendkosten) te bestellen via de contact pagina.

Herdengkingsboek

Onze gemeente heeft tot nu toe eenmaal een eigen predikant gehad. Vanaf 5 februari 2007 tot 29 juni 2011 heeft Ds. C. Vogelaar de gemeente als herder en leraar mogen dienen. Als bijdrage voor de verbouwing van onze kerk heeft Ds. C. Vogelaar deze prekenbundel geschreven en is nog verkrijgbaar voor slechts € 15,00 (excl. verzendkosten) te bestellen via de contact pagina.

Getuigen van de enige Naam

In onze gemeente vinden naast de kerkdiensten allerlei activiteiten plaats. Hierover vindt u informatie op deze website/agenda.